Laktoonid on suur aromaatsete ühendite rühm, millest tammes leidub eeskätt 3-metüül-4-oktanoliid. Tüüpilise kompleksse orgaanilise molekulina esineb see kahes suunas kokku keerdununa ehk cis– ja trans-versioonina. Inimene tajub neid kahe eraldi aroomina. Neist trans-tammelaktoon on värske tammepuidu lõhnaga ja cis-tamme­laktoon lõhnab nagu kookos. Kuna tegemist on aroomidega, mis kõige selgemini eristuvad viski nuusutamisel, nimetatakse neid tihti ka viskilaktoonideks.