Traditsioonide austajate võit oli veenev – 678 hääletajast jätsid 3 sedelit tühjaks, 210 hääletas JAH (31%) ning 465 EI (69%) – sellise 2/3 häälteenamusega saadakse meil ka presidendiks.

Kuna muudatuste eestvõitleja oli Consorzio president Ezio Rivella, siis pärast hääeltustulemuste teatavakssaamist prognoositakse tema kohalt tagasiastumist.
Pea kolmandik muudatuste poolt hääletanuid on aga siiski arvestatav osa tootjaist, kes tõenäoliselt jätkavad oma huvide eest võitlemist – seega, sõda ilmselt jätkub.