Elu on näidanud, et VINE maitsmiste tulemustel on teatav mõju veinide müüginumbritele. VINE toimetust huvitab maaletoojate kasum vaid kaude (kui importööril pole vabasid vahendeid, ei saa ta ka VINE väljaandmist toetada), küll aga on meie jaoks oluline see, et teave heade ja paremate veinide kohta jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Kuna ajakirja trükiversioon piirdub ühe tuhande eksemplariga, siis otsustasime vabalt kättesaadavaks teha informatsiooni, mis puudutab ajakirjas kajastatud maitsmisi. Ühtlasi võimaldab see ära korrigeerida mõned ajakirja sattunud apsakad.