Eestis toimuv maanilis-depressiivne tervisetagaajamise kampaania, mille taustal on selgelt näha evangelistlike kalduvustega degeneratiivsete alkohoolikute (endisteks ei saa neid nende enda loogika järgi kahjuks kutsuda) käekirja, ähvardab meid kõiki kohutavate tervisehädadega. Erilist tähelepanu pööratakse maksatsirroosile, mis pidavat Eesti tervishoiusüsteemi pankrotistama. Ainsaks lahenduseks olevat repressiivsed meetodid, millega piiratakse alkoholi müüki ja tõstetakse hindu. Õnneks on mujal maailmas olemas tõelised teadlased, kes uurivad asju omasoodu ja kelle uuringud pakuvad maksatsirroosi ennetamiseks kõigile vastuvõetavaid ning hoopis mugavamaid lahendusi.

coffee-cup-01

Igapäevane ühe täiendava kohvitassi tarbimine vähendas maksatsirroosi tõenäosust 22%, kahe tassi puhul oli vähenemine 43% ja 3 tassi puhul 57% ja 4 tassi puhul 65%.

Dr. Oliver Kennedy Southamptoni ülikoolist võttis maksatsirroosi kujunemist uurida meta-analüüsi teel. Tema uurimisrühm võttis vaatluse alla aastatel 1994 – 2015 ilmunud 2023 uurimistööd, millest 1290 kujutasid duplikaate ja 646 ei osutunud relevantseteks. Ülejäänud uurimustest 78 tulemused ei vastanud oma tasemelt. Sõelale jäid 9 eelneva teadustöö materjalid. Nendes maailma erinevates riikides teostatud uuringutes osales kokku üle 430000 isiku (neist 1990 olid tsirroosihaiged).

Suure andmemassi analüüsi tulemusena selgus, et erinevates töödes esineb sarnane negatiivne korrelatsioon alkoholi mõjul maksatsirroosi kujunemise tõenäosuse ja patsiendi tarvitatava kohvikoguse vahel. Kokkuvõtlikult joonistus välja järgnev seos: igapäevane ühe täiendava kohvitassi tarbimine vähendas maksatsirroosi tõenäosust 22%, kahe tassi puhul oli vähenemine 43% ja 3 tassi puhul 57% ja 4 tassi puhul 65%.

Kahjuks ei olnud algsetes uuringutes piisavalt tähelepanu pööratud muudele maksatsirroosi põhjustada võivatele häiretele, nagu ülekaalulisus ja diabeet, mistõttu nende aspektide võimalik mõju tulemustele jäi ebaselgeks.

Niisiis poodide sulgemise asemel võiksime samahästi kaaluda täiendava kohvitassi tarbimist ja Eesti tervishoiusüsteemi pääsebki pankrotist ja mis kõige parem, eelarvelaekumised ei vähene vaid hoopis suurenevad! Win-win!

Allikas: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.13523/full