Mesokliima

Mesokliima on faktor, mis kajastab konkreetse apellatsiooni või küla klimaatilisi eripärasid. Mesokliima olulised tegurid on lokaalse olemusega ja mõjutavad seega oluliselt väiksemat ala, kui tervet regiooni.

Need on siseveekogude olemasolu ja lähedus, lokaalsed reljeefi eripärad, metsamassiivid, inimtegevuse mõju
Siseveekogud võivad avaldada üsna suurt mõju viinaaedade klimaatilistele tingimustele ja eristada väikese ala ümbritsevast makroklimaatilisest režiimist. Suured jõed ja järved, tänu nende veehulkade suurele temperatuuri akumulatsioonivõimele, võivad oluliselt muuta lähedale jäävate alade temperatuurirežiimi, muutes talveõhku soojemaks, balansseerides ööpäevaseid temperatuurierinevusi ja jahutades kuuma suveõhku. Lisaks sellele muudavad suuremad siseveekogud ka ümbruskonna niiskusrežiimi, muutes suuremaks erinevate hallituste ja seenhaiguste leviku, samuti andes võimaluse nakatada marju väärishallitusega.
Reljeefi eripärad. Väga oluline mesoklimaatiline tegur võib olla ala erinev kõrgus merepinnast võrreldes ümbritseva regiooniga. Juba mõnesajameetrised kõrguste vahed muudavad üsna oluliselt nii aastast, sesoonset kui ka ööpäevast temperatuurirežiimi.
Ala asukoht mägede ja küngaste suhtes on samuti sageli määravaks teguriks, kuna mäed on sageli suureks faktoriks tuulesüsteemi muutmisel, samuti pilvede suunamisel, mis oluline nii sademehulkade kui ka päikesetundide aspektis.
Metsamassiivid on oluline faktor tuultesüsteemi kujundamisel. Omavad suurt takistavat tegurit valdavate tuulte levimisel.
Inimtegevuse mõju – linnastumine, asustuse levik, transpordivõrgu areng, tööstuse olemasolu, keskkonna saastatus.

Mikrokliima

Mikroklimaatiline faktor omab sisuliselt samu mõjuallikaid, kui mesokliima, kuid on täheldatav konkreetse veinipõllu, -aia või selle osa lõikes ja erisused ilmnevad palju detailsemalt.

Erakordsed mikroklimaatilised tingimused võimaldavad Mosel’i jõe järskudel nõlvadel ühe viinaaia piires toota väga erinevaid veine. Allpool olevad ja jõe kaldale lähemal olevad põldude osad kattuvad öösiti ja hommikuti paksu uduga, mis võimaldab kasvavatel marjadel nakatuda väärishallitusega ja saab valmistada ülinoobleid botrytis-dessertveine. Samal ajal korjatakse päikesevalguses kümblevast ja tuultele avatud aia ülaosast kvaliteetseid hallitusest puutumata marju ning valmistatakse suurepäraseid kuivi veine.