A B C D E F G H J K L M N P R S T U V X Z
Ta Te Ti To Tr
Tig Tin