A B C D F G H J K L M N P R S T U V X Z
Ta Te Ti To Tr
Tor Tou